ICQ+ Skins

ניתן לשלוח את הסקין שלך כדי שיופיע באגף זה, ניתן גם לשלוח סקינים של ווינאמפ. פרטים כאן

<Winamp><ICQ+>

 TRIPOD לאחר לחיצה על ההורדה, תועברו למסך הורדה של

ICQ Switch

יוצר - YuVaL

הערות - מה אפשר להגיד, סקין מסובב...

הורדה

ICQ 2000

יוצר - YuVaL

הערות:

סקין של חבר שלי, לא רע אבל שלי יותר טוב,

סתם...

הורדה

446kb

אתר הסקינים הישראלי